0

ແຈກ!! ລະຫັດເບິ່ງໜັງຟຣີທີ່ເວັບ “Nungonline”

 ມື້ນີ້ອາລົມດີເປັນພິເສດເລີຍວ່າຈະແຈກລະຫັດເບິ່ງໜັງຟຣີືໆ ເປັນເວັບໜຶ່ງທີ່ມີໜັງຫຼາຍ…www.nungonline.com ແນະນຳໃຫ້ໂຫຼດເອົາ(ໃຊ້ IDM, Orbit …) ເພາະຖ້າຈະເບິ່ງອອນໄລນ໌ເລີຍແມ່ນເນັດບ້ານເຮົາຄືຊິຍັງໄວບໍ່ພໍແລະອີກຢ່າງທີ່ສຳຄັນສຸດແມ່ນ : ຕ້ອງ Logout ທຸກໆເທື່ອເພື່ອຄົນອື່ນຈະໄດ້ໃຊ້ລະຫັດຕໍ່ເດີ້ ຫ້າມປ່ຽນລະຫັດເດີ້ ຜູ້ຂຽນຄ້ານນຳໄປປ່ຽນຄືນ ຫະຫະ ກົດເພື່ອເບິ່ງລະຫັດ ຖ້າໝົດອາຍຸແລະແຈ້ງໄດ້ເດີ້ (^-^)