0

Sikuli ຂຽນໂປແກມຄວບຄຸມ Desktop ອັດຕະໂນມັດດ້ວຍ ຄຳສັ່ງ+ຮູບພາບ..!! (ຂຽນງ່າຍ,ສະດວກ)

Sikuli ເປັນການຂຽນໂປແກມໃນຮູບແບບທີ່ແປກໃໝ່(ສຸດໆ) ໂດຍການໃຊ້ຄຳສັ່ງ + ຮູບພາບ (ງ່າຍ……)ໂດຍໂປແກມຈະເຮັດຕາມຄຳສັ່ງທີ່ເຮົາໄດ້ຂຽນໄວ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ(ຄັກໆ)
ການເຮັດວຽກຂອງມັນກໍ່ຄ້າຍໆ Bot . ໂດຍມັນຈະເຮັດທຸກຢ່າງອັດຕະໂນມັດ ຂຶ້ນກັບວ່າເຮົາຂຽນແນວໃດ..
ໂດຍ Sikuli ຖືກພັດທະນະໂດຍ MIT(Mssachusetts Institute of Technology)
ແລະ Sikuli ຈະໃຊ້ Jython ໃນການຂຽນຄຳສັ່ງ ດັ່ງນັ້ນຄຳສັ່ງຕ່າງໆໃນການຂຽນ Sikuli ຈຶ່ງຄ້າຍໆ Python ນອກນັ້ນຍັງ Sikuli ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ໃນທຸກ Platform
ແລະຖ້າວ່າທ່ານຜູ້ອ່ານສົນໃຈຢາກລອງໃຊ້ແມ່ນສາມາດໂຫຼດ Sikuli IDE ຢູ່ນີ້ເລີຍ : http://www.sikuli.org/download.html
Document ສຳລັບຜູ້ສົນໃຈສຶກສາ : http://doc.sikuli.org

Frankkung

Frankkung

FULLSTACK DEVELOPER - PENETRATION TESTER