0

ການໃສ່ Font ຕາມທີ່ເຮົາຕ້ອງການໃນ Website

ຫຼາຍຄົນຄົງໜ້າຈະພົບພໍ້ກັບບັນຫາເຮັດເວັບແລ້ວ Font ເປັນ Dokchampa ເນາະມື້ນີ້ຈະມາແນະນຳວິທີແກ້ບັນຫາ. ຢາກປັບຈາກຟັ້ອນ ດອກຈຳປາ ມາເປັນຟັ້ອນ ເພັດສະລາດ ແຕ່ບໍ່ຮູ້ເຮັດແນວໃດ? ໃນນີ້ຈະໃຊ້ css ເຂົ້າມາຊ່ວຍດຶງຟັ້ອນທີ່ເຮົາຢາກໃຊ້ມາສະແດງຜົນຢູ່ໜ້າເວັບ ກ່ອນອື່ນໃຫ້ສ້າງໄຟລ໌ css ຂຶ້ນມາ ແລ້ວ Copy ໄຟລ໌ Font Phetsarath.ttf ມາໄວ້ໃນບ່ອນດຽວກັນ. ແລ້ວໃນໄຟລ໌ css ໃຫ້ກຳໃສ່ໂຄ໋ດນີ້ ແລ້ວໃນໄຟລ໌ໜ້າເວັບເຮົາກໍ່ທຳການດຶງໄຟລ໌ css ນີ້ມາໃຊ້ ພຽງເທົ່ານີ້ມັນກໍ່ຈະໃຊ້ຟ້ອນ phetsarath ແທນ ດອກຈຳປາແລ້ວ. ພາບກ່ອນດຶງໄຟລ໌ css  ມາໃຊ້ ພາບຫຼັງດຶງໄຟລ໌ css ມາໃຊ້ ດາວໂຫລດໄຟລ໌ຕົວຢ່າງ ຂຽນໂດຍ:… Continue Reading