0

ການໃສ່ Font ຕາມທີ່ເຮົາຕ້ອງການໃນ Website

ຫຼາຍຄົນຄົງໜ້າຈະພົບພໍ້ກັບບັນຫາເຮັດເວັບແລ້ວ Font ເປັນ Dokchampa ເນາະມື້ນີ້ຈະມາແນະນຳວິທີແກ້ບັນຫາ.

ຢາກປັບຈາກຟັ້ອນ ດອກຈຳປາ ມາເປັນຟັ້ອນ ເພັດສະລາດ ແຕ່ບໍ່ຮູ້ເຮັດແນວໃດ?

ໃນນີ້ຈະໃຊ້ css ເຂົ້າມາຊ່ວຍດຶງຟັ້ອນທີ່ເຮົາຢາກໃຊ້ມາສະແດງຜົນຢູ່ໜ້າເວັບ

ກ່ອນອື່ນໃຫ້ສ້າງໄຟລ໌ css ຂຶ້ນມາ ແລ້ວ Copy ໄຟລ໌ Font Phetsarath.ttf ມາໄວ້ໃນບ່ອນດຽວກັນ.

ແລ້ວໃນໄຟລ໌ css ໃຫ້ກຳໃສ່ໂຄ໋ດນີ້

ແລ້ວໃນໄຟລ໌ໜ້າເວັບເຮົາກໍ່ທຳການດຶງໄຟລ໌ css ນີ້ມາໃຊ້ ພຽງເທົ່ານີ້ມັນກໍ່ຈະໃຊ້ຟ້ອນ phetsarath ແທນ ດອກຈຳປາແລ້ວ.

ພາບກ່ອນດຶງໄຟລ໌ css  ມາໃຊ້

ພາບຫຼັງດຶງໄຟລ໌ css ມາໃຊ້

ດາວໂຫລດໄຟລ໌ຕົວຢ່າງ

ຂຽນໂດຍ: ແສງໄຊ ໄຊຍະຈັກ

Frankkung

Frankkung

FULLSTACK DEVELOPER - PENETRATION TESTER