0

PHP ເຊື່ອມຕໍ່ຖານຂໍ້ມູນ MySQL

ບົດຄວາມນີ້ຈະກ່ຽວກັບການຂຽນ PHP ໃຫ້ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຖານຂໍ້ມູນ (MySQL) ສຳລັບຜູ້ຮຽນຜູ້ໃດຍັງຂຽນ ພາສາ PHP ບໍ່ເປັນເທື່ອໃຫ້ໄປອ່ານກ່ຽວກັບພາສາ PHP ຢຸ່ ສາລະບານ ກ່ອນເນາະ.ເລີ່ມກັນເລີຍ!!! (ແກ້ໄຂ ໃນນີ້ຈະຂຽນໃຫ້ເບິ່ງແບບສັ້ນກັບແບບລະອຽດ) ກ່ອນອື່ນເຮົາກໍ່ຕ້ອງສ້າງຖານຂໍ້ມູນກ່ອນໃນນີ້ ເມື່ອສ້າງແລ້ວໆເຮົາກໍ່ຂຽນ PHP ໃຫ້ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຖານຂໍ້ມູນ. ໂດຍຄຳສັ່ງທີ່ສັ່ງໃຫ້ PHP ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຖານຂໍ້ມູນແມ່ນ mysql_connect($host, $dbuser, $password)ເມື່ອເຊື່ອມຕໍ່ແລ້ວກໍສັ່ງໃຫ້ມັນເລືອກເອົາ ຖານຂໍ້ມູນທີ່ເຮົາສ້າງຂຶ້ນມາກ່ອນໜ້ານີ້ ດ້ວຍຄຳສັ່ງ mysql_select_db($dbname,$dbconnect) ຕໍ່ມາຈະເປັນແບບສັ້ນກະທັດຮັດແຕ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ ພຽງເທົ່ານີ້ໄຟລ໌ PHP ປັດຈຸບັນຂອງເຮົາກໍ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ ຖານຂໍ້ມູນແລ້ວ..!

0

ການຕິດຕັ້ງເວັບເຊີເວີ້ຈຳລອງໃນເຄື່ອງ

ກ່ອນຈະເລີ່ມຕົ້ນຂຽນ PHP ເຮົາກໍ່ຕ້ອງຕິດຕັ້ງໂປແກມຈຳລອງ Server ໃນເຄື່ອງສາກ່ອນ. ໃນນີ້ຂ້ອຍຈະນຳໃຊ້ໂປແກມ Xampp.  ເຊິ່ງເປັນໂປແກມໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫຼາຍໃນປັດຈຸບັນ. ເຊິ່ງໃຜທີ່ຍັງໃຊ້ Appserv ຢູ່ ແນະນຳໃຫ້ປ່ຽນມາໃຊ້ໂຕນີ້ເພາະ Appserv ເຂົາເຊົາພັດທະນາແລ້ວ ແລະ Service ທີ່ໃຊ້ຢູ່ກໍ່ເປັນເວີຊັ້ນເກົ່າແລ້ວ.  ສຳລັບໃຜທີ່ຕ້ອງການດາວໂຫຼດຕາມລິ້ງນີ້ເລີຍເນາະhttps://www.apachefriends.org/index.html