0

Internet Connected ແຕ່ເຂົ້າເວັບ ຫຼື Ping ບໍ່ໄດ້ເລີຍ! ເຮັດແນວໃດດີ?

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 20/05/2015 ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ເກີດບັນຫານີ້ຂຶ້ນແລ້ວເກືອບລົງແດງຍ້ອນບໍ່ມີເນັດຫລິ້ນ T_T ເລີຍໄດ້ລອງຄົ້ນຫາວິທີແກ້ແມ່ນ 1. ກົດ Windows+X ແລ້ວເລືອກ Command Prompt (Admin)2. ພິມເຂົ້າໄປວ່າ netsh int ip reset c:resetlog.txt3. restart computer ກໍ່ຈະໄດ້.

0

Phpstorm 8

License Key PhpStorm 8 User Name : EMBRACE===== LICENSE BEGIN =====43136-1204201000002UsvSON704l”dILe1PVx3y4″B349AU6oSDJrsjE8nMOQh”8HTDJHIUUhgd1BebYc5U”6OxDbVsALB4Eb10PW8″===== LICENSE END ===== User Name : TorReviver===== LICENSE BEGIN =====09574-1204201000000N7tVkjChpCjDvLjvELNOsgIeH1POKglQCIddVHUwb6RDtMpzpzeXi0ZRGN7yqI340MhKOu1odUVLb40g5HUF4===== LICENSE END ===== User Name : Learn Programming===== LICENSE BEGIN =====63758-1204201000000Ryqh0NCC73lpRm!XVcxFChJ2gTUR2lZtlLXrPLbQ66Gs8MHs51RvF2yagoDlzne08Zm8VXbts1UMKE!EW4v8G===== LICENSE END =====