0

China Post Tracking ນຳວ່າເຄື່ອງຮອດໃສແລ້ວ

ພໍດີຜູ້ກ່ຽວສັ່ງເຄື່ອງມາແຕ່ເນັດ ແລ້ວເຂົ້າເວັບຄູ່ກໍລະນີກໍ່ຄື China Post ຍາກຫລາຍບໍ່ຮູ້ເປັນຫຍັງ ຜູ້ກ່ຽວເລີຍຂຽນໂປແກມໃຫ້ມັນດຶງຂໍ້ມູນມາຈາກເວັບເລີຍໂດຍ module ທີ່ໃຊ້ກໍ່ມີbeautifulsoup – ສຳລັບຄັດກອງຂໍ້ມູນໃນ Source codeurllib – ສຳລັບເຮັດ url encode ຄ່າທີ່ຈະສົ່ງໄປເຊີເວີ້urllib2 – ສຳລັບດຶງຂໍ້ມູນມາຈາກເຊີເວີ້sys – ສຳລັບສະແດງຜົນຄ່າໃນວົງ ລູບ ແບບບໍ່ລົງແຖວ