0

[Challenge] ຖອດລະຫັດເວັບ Streaming

encryption

ໝວດ: Crypto ລະດັບ:ງ່າຍ

ກຸ່ມ ແບ້ແຮັກເກີ້ ໄດ້ແຮັກເຂົ້າໄປໃນລະບົບຂອງເວັບ Streaming ແຫ່ງໜຶ່ງເຊິ່ງມີໜັງໂຄດຫລາຍ

ແຕ່ເສຍດາຍທີ່ວ່າຕ້ອງເປັນສະມາຊິກຊັ້ນ VIP ເທົ່ານັ້ນຈຶ່ງສາມາດເບິ່ງໄດ້.

ລ່ະ ດ້ວຍຄວາມທີ່ກຸ່ມ ແບ້ແຮັກເກີ້ ຢາກເບິ່ງໜັງແຮງ ກໍ່ເລີຍແຮັກເຂົ້າໄປຈົນສາມາດໄດ້ ລະຫັດຂອງ Admin ມາໄດ້ແຕ່ຄາຢູ່ບ່ອນວ່າ

ລະຫັດຜ່ານໄດ້ຖືກເຂົ້າລະຫັດໄວ້ໃນຮູບແບບ MD5(email+username+salt+password)

ກຸ່ມ ແບ້ແຮັກເກີ້ ຈຶ່ງຢາກຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກເທບທັງຫລາຍຊ່ວຍຖອດລະຫັດອອກມາໃຫ້ແດ່ T~T

ຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່

Hash : a24594e4901de57e863c66cfe996252b

email: streaming@frankkung.com

username : admin

salt : 3BaU9fQoPlM

key format: FRANKKUNG{key}

Frankkung

Frankkung

FULLSTACK DEVELOPER - PENETRATION TESTER