0

Add-ons Firefox ທີ່ຈຳເປັນສຳລັບການເຈາະລະບົບ

ຫລາຍຄົນອາດຈະສົງໄສໄວວ່າເວລາເຂົາທົດສອບລະບົບເຂົາເຮັດແນວໃດ ແລ້ວ ໃຊ້ຫຍັງຊ່ວຍໃນການເຮັດວຽກ.

ມື້ນີ້ຈະມາແນະນຳ Add-ons ເທິງ Firefox ທີ່ໃຊ້ສຳລັບການນີ້ໂດຍສະເພາະ

ຈາກປະສົບການຂ້າພະເຈົ້າເອງເນາະ ອາດຈະບໍ່ຄົບຖ້ວນແຕ່ກໍ່ ຄອບຄຸມອັນພື້ນຖານ. ▼ω▼

1. Cookies Manager+

cookie

ຊື່ມັນກໍ່ບອກຊັດເຈນແລ້ວເນາະວ່າເປັນ ສ່ວນເສີມທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາຈັດການ Cookie ບໍ່ວ່າຈະແກ້ໄຂ ເພີ່ມ ລົບຄ່າ Cookie.

2. Hackbar

hackbar

Hackbar ເປັນສ່ວນເສີມທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາເຮັດວຽກທົດສອບລະບົບໄດ້ໄວຂຶ້ນ ແລະ ງ່າຍຂຶ້ນ.

ເຊິ່ງຄວາມສາມາດກໍ່ບໍ່ແມ່ນແບ້ໆເນາະ ມີທັງຄຳສັ່ງທົດສອບ SQLi , XSS ພື້ນຖານ ແຖມຍັງມີພວກ Encrypt & Encode ນຳ

ເຊັ່ນ ເຂົ້າລະຫັດ md5,SHA-1 ແລະຍັງມີຄວາມສາມາດ encode & decode base64, hex ໄດ້ນຳອີກ ສຸໂກ່ຍເນ໊.

3. Live HTTP Header

livehttpheader

ສ່ວນເສີມນີ້ໃຊ້ສຳລັບອ່ານຄ່າ packet ທີ່ສົ່ງໄປມາລະຫວ່າງ Client ກັບ Server ໂດຍເຮົາສາມາດ ແກ້ໄຂຄ່າແລ້ວສົ່ງໄປ server ອີກເທື່ອໜຶ່ງ.

ໂດຍສ່ວນຫລາຍແມ່ນໃຊ້ສຳລັບຫາຊ່ອງໂວ່ວ່າເຮົາສາມາດສົ່ງແນວແປກໆໄປໃຫ້ server ໄດ້ບໍ່ ;D ຕົວຢ່າງ: ເຮົາດັກອ່ານ game online ວ່າສົ່ງຫຍັງໄປ ເຊີເວີ້ແດ່ແລ້ວເຮົາຄ່ອຍສັບປ່ຽນຄ່າແລ້ວສົ່ງໄປໃຫ້ server ອີກເທື່ອໜຶ່ງ xD

ຂໍເສຍແມ່ນຖ້າເຮົາຈະດັກສົ່ງໄປໃຫ້ server ແມ່ນເຮົາຈະໃຊ້ໄປ 2 request.

4. Tamper Data

tamper

ຄວາມສາມາດຄືກັບ Live HTTP Header ແຕ່ຕ່າງບ່ອນວ່າ Tamper data ຈະດັກທຸກ packet ກ່ອນສົ່ງອອກໄປ ແຕ່ Live HTTP Header ຈະປ່ອຍໄປເລື້ອຍໆແລ້ວເຮົານຳຫາວ່າຢາກແກ້ບ່ອນໃດ.

ຂໍ້ດີ: ດັກແລ້ວສົ່ງໄປເລີຍໃຊ້ 1 request

ຂໍ້ເສຍ: ຂຶ້ນມາຖາມທຸກອັນຈົນໜ້າລຳຄານ.

4. User-Agent Switcher

useragent

User-Agent Switcher ໃຊ້ສຳລັບປ່ຽນ user-agent ເຮົາໄປເປັນອັນອື່ນ

ຕົວຢ່າງ ເວັບເປົ້າໝາຍອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນທີ່ໃຊ້ google bot ເທົ່ານັ້ນເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ ບາດນີ້ລ່ະເຮົາກໍ່ມີແຕ່ໃຊ້ user-agent switcher ປ່ຽນ browser ເຮົາໃຫ້ເປັນ google bot ເຮົາກໍ່ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງໜ້ານັ້ນໄດ້.

 

ແລະ ຍັງມີອີກຫລາຍໆອັນ ແຕ່ມັນກໍ່ຄ້າຍໆກັນນີ້ລ່ະເນາະ ໂດຍສ່ວນຕົວແມ່ນໄດ້ໃຊ້ວຽກ 4 ອັນນີ້ຫລາຍສຸດ.

ເປັນແນວໃດໃຜສົນໃຈກໍ່ລອງໂຫລດແຕ່ລະອັນໄປລອງໃຊ້ເບິ່ງເນາະ.

ຂອບໃຈທີ່ອ່ານຈົນສຸດ.

Frankkung

Frankkung

FULLSTACK DEVELOPER - PENETRATION TESTER