0

[Challenge] Do you know Hex and Encoding?

ໝວດ: Crypto

ພໍດີລອງກົດໂຫລດ ນິຍາຍ ມາອ່ານແລ້ວຢູ່ດີໆໄຟລ໌ມັນກໍ່ເປີດບໍ່ໄດ້! ເນື້ອເລື່ອງກຳລັງມ່ວນ ເລີຍບໍ່ທັນສັງເກດເບິ່ງຊື່ນິຍາຍ ວ່າຊື່ຫຍັງ T^T

ເລີຍຢາກໃຫ້ ບັນດາເທບ ຫາຊື່ເລື່ອງໃຫ້ແດ່ … ຕອນແງະໄຟລ໌ໄດ້ເນື້ອຫາບາງສ່ວນ ແຕ່ຢູ່ໃນເລກຖານ 16 ມາແບບນີ້ ແລະ ຮູ້ສຶກວ່າເຈົ້າຂອງໄຟລ໌ຈະເຂົ້າລະຫັດອີກຮອບເພື່ອກັນບໍ່ໃຫ້ Copy ເນື້ອຫາໄປໄດ້.

ຊ່ວຍແນ່ເດີ້ບັນດາເທບ.

52 71 66 68 20 78 73 72 71 20 64 20 77 6c 70 68 20 
77 6b 68 75 68 20 6f 6c 79 68 67 20 64 71 20 78 71 
6b 64 73 73 62 20 62 72 78 71 6a 20 6a 6c 75 6f 2e 
20 4b 68 75 20 70 72 77 6b 68 75 20 7a 64 76 20 67 
68 64 67 20 64 71 67 20 6b 68 75 20 69 64 77 6b 68 
75 20 6b 64 67 20 70 64 75 75 6c 68 67 20 64 20 7a 
6c 67 72 7a 20 7a 6c 77 6b 20 77 7a 72 20 67 64 78 
6a 6b 77 68 75 76 2e 20 4b 68 75 20 76 77 68 73 70 
72 77 6b 68 75 20 67 6c 67 71 5c 27 77 20 6f 6c 6e 
68 20 6b 68 75 20 72 71 68 20 6f 6c 77 77 6f 68 20 
65 6c 77 2e 20 44 6f 6f 20 6b 68 75 20 6e 6c 71 67 
20 77 6b 72 78 6a 6b 77 76 20 64 71 67 20 6f 72 79 
6c 71 6a 20 77 72 78 66 6b 68 76 20 7a 68 75 68 20 
69 72 75 20 6b 68 75 20 72 7a 71 20 67 64 78 6a 6b 
77 68 75 76 2e 20 51 72 77 6b 6c 71 6a 20 7a 64 76 
20 77 72 72 20 6a 72 72 67 20 69 72 75 20 77 6b 68 
70 20 2d 20 67 75 68 76 76 68 76 2c 20 76 6b 72 68 
76 2c 20 67 68 6f 6c 66 6c 72 78 76 20 69 72 72 67 
2c 20 76 72 69 77 20 65 68 67 76 2c 20 64 71 67 20 
68 79 68 75 62 20 6b 72 70 68 20 66 72 70 69 72 75 
77 2e

key format: FRANKKUNG{key}

ref: Cryptology ແມ່ນຫຍັງ? (ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມສຳລັບຜ່ານໂຈດ)

Frankkung

Frankkung

FULLSTACK DEVELOPER - PENETRATION TESTER