0

ບົດເຝິກຫັດ 2 ພາສາ C

ກັບມາອີກຄັ້ງກັບໂຈດເຈົ້າບັນຫາ ທີ່ຈະມາກະຕຸ້ນຕ່ອມຮັບຮູ້,ຕ່ອມຄວາມຄິດຂອງຜູ້ອ່ານ ກັນເນາະ

ສຳລັບໂຈດມື້ນີ້ກໍ່ຍັງຄົງວົນວຽນກັບສູດທາງຄະນິດສາດ ຫລາຍຄົນອາດສົງໄສເປັນຫຍັງຈຶ່ງຕ້ອງເອົາແຕ່ແນວຄະນິດສາດມາ? ຄຳຕອບກໍ່ບໍ່ມີຫຍັງຫລາຍເນາະເພາະວ່າມັນ ຍາກດີ LOL~

ເອົ້າບາດນີ້ເຮົາມາເບິ່ງໂຈດກັນເລີຍວ່າເປັນແບບໃດ

ໂຈດມື້ນີ້ຈະກ່ຽວກັບ Exponential function & Factorial ຫຼື ພາສາລາວກໍ່ຄື ຟັ້ງຊັ້ນຍົກກຳລັງ ແລະ ຝັກໂຕລຽນ

ຄຳຖາມມີຢູ່ວ່າ

ໃຫ້ຮັບຄ່າເຂົ້າມາເກັບໃນ ໂຕແປ c ແລະ c>0 (ຕຢ. c = 0.0001)  ແລະ ຮັບຄ່າເລກຈຳນວນເຕັມມາເລກໜຶ່ງແລ້ວເກັບໃນ ໂຕແປ x

exp

ໃຫ້ໂປແກມແລ່ນໄປເລື້ອຍໆຈົນກວ່າ ຄ່າສຳບູນ (Absolute) ຂອງ x^n/n! ຈະນ້ອຍກວ່າຫຼືເທົ່າກັບ c
workshop2_2
ຟັ້ງຊັ້ນ absolute ໃນນີ້ແມ່ນໃຊ້ fabs() ແລະ ຕ້ອງ import library math.h ກ່ອນຈຶ່ງສາມາດໃຊ້ງານໄດ້

ຕົວຢ່າງຜົນລັບ

result

ນີ້ລ່ະເນາະໂຈດສຳລັບມື້ນີ້!

ຂໍໃຫ້ໂຊກດີ 😀

Frankkung

Frankkung

FULLSTACK DEVELOPER - PENETRATION TESTER