0

ວ່າດ້ວຍເລື່ອງ Permission ໃນ Linux

ຜູ້ອ່ານເຄີຍສົງໄສບໍ່ວ່າເວລາເຮົາໃຊ້ Linux ແລ້ວຈະມີຕັ້ງຄ່າ “ສິດ” ຫຼື Permission ເປັນເລກ 777, 755 ,644 ຫຼື rwxrwxr-x , rw-rw-r–

ແລ້ວເຄີຍສົງໄສບໍ່ວ່າມັນແມ່ນຫຍັງ? ເປັນຫຍັງຄືໄດ້ເປັນເລກແບບນັ້ນ, ເປັນຫຍັງຄືໄດ້ເປັນໂຕໜັງສືແປກໆ?

ມື້ນີ້ເຮົາຈະມາໄຂຂໍ້ຄ່ອງໃຈນີ້ກັນເນາະ

ເຮົາມາເລີ່ມກັບ rwxrwxrwx ວ່າມັນແມ່ນຫຍັງ

ມັນແມ່ນການກຳນົດສິດໃຫ້ user ວ່າມີສິດເຮັດຫຍັງໄດ້ແດ່ໂດຍມີ r = read, w = write, x = execute

ຈະເຫັນໄດ້ວ່າມັນມີ rwx ຊ້ອນກັນ 3 ເທື່ອເນາະນັ້ນກໍ່ຄືການກຳນົດສິດໃຫ້ 3 ກຸ່ມຜູ້ໃຊ້ນັ້ນກໍ່ຄື

rwx     rwx          rwx
|           |               |
owner   group     other

ແລ້ວອັນ “ສິດ” ແລ້ວມີຂີດ “” ມັນແມ່ນຫຍັງລ່ະ?

ຂີດ ໝາຍເຖິງບໍ່ມີຫຍັງ ນັ້ນກໍ່ຄືບໍ່ໃຫ້ສິດນັ້ນເອງຕົວຢ່າງ rw- ໝາຍເຖິງ ໃຫ້ສິດ ອ່ານ,ຂຽນ ແຕ່ ບໍ່ໃຫ້ສິດ ຣັນ ນັ້ນເອງ! ເກັດແລ້ວແມ່ນບໍ່!?

ເຮົາມາຕໍ່ກັນເລີຍກັບ ເລກຈຳພວກ 777, 755 ມັນແມ່ນຫຍັງ?

ທີ່ຈິງແລ້ວມັນກໍ່ຄື rwxrwxr-x ນີ້ນັ້ນລ່ະເນາະພຽງແຕ່ເຮົາເອົາຫລັກການຂອງການປ່ຽນ Binary -> Dec ມາຊ່ວຍປ່ຽນເປັນຕົວເລກເທົ່ານັ້ນ

ເພື່ອໃຫ້ເຫັນພາບໄດ້ຊັດເຈນຂຶ້ນ ມາເບິ່ງຕົວຢ່າງກັນເລີຍເນາະ

ໃຫ້ສັງເກດເບິ່ງວ່າຖ້າໂຕໃດທີ່ບໍ່ແມ່ນເຄື່ອງໝາຍຂິດເຮົາຈະນັບເປັນ 1 ໂຕໃດເປັນຂີດເຮົາຈະນັບເປັນ 0 ແລະ ກໍ່ຢ່າລືມແຍກອອກເປັນ ສາມສ່ວນ ຕາມກຸ່ມຂອງ user ນຳເດີ້

rwx   r-x   r-x
111    101     101

ແລ້ວເຮົາມາປ່ຽນເປັນ Decimal number ຫຼື ເລກຖານ 10 ກັນເລີຍ

111 =  2+ 2 + 1 = 7

101 =  2+ 0 + 1 = 5

101 =  2+ 0 + 1 = 5

ເຮົາກໍ່ຈະໄດ້ 755 ນັ້ນເອງ.

ຫວັງວ່າບົດຄວາມນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ອ່ານເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບ Permission ໃນ Linux ຫລາຍຂຶ້ນເນາະ

ໂອ້! ແລະສຸດທ້າຍຖ້າຜູ້ອ່ານເຫັນ d ທາງໜ້າ permission ນັ້ນແປວ່າອັນນັ້ນແມ່ນ directory ນັ້ນເອງ ຕຢ. drwxr-xr-x

ຂໍຂອບໃຈ.

 

Frankkung

Frankkung

FULLSTACK DEVELOPER - PENETRATION TESTER