0

[Challenge] Password comparision

ຄວາມຮູ້ທີ່ຄວນມີ : HTML ມື້ນີ້ແອັດເຮັດລະບົບກວດສອບລະຫັດຜ່ານໃໝ່ ເພື່ອຍືນຍັນວ່າລະຫັດຜ່ານທີ່ user ກອກມາມັນຖືກຕ້ອງບໍ່ ແຕ່ບໍ່ແນ່ໃຈວ່າມັນຈະປອດໄພພໍບໍ່ ເລີຍຢາກໃຫ້ບັນດາແຮັກເກີ້ ຊ່ວຍກວດສອບໃຫ້ແດ່ ວ່າລະບົບໃໝ່ຂອງແອັດຮົ່ວບໍ່ ເວັບເປົ້າໝາຍ : http://frankkung.com/challenge/comparision/ key format: FRANKKUNG{key}

0

ຕັ້ງຄ່າ VirtualBox ໃຫ້ສາມາດໃຊ້ 2 Network Interfaces ໃນ Debian

ມື້ກ່ອນແອັດມິນຕິດຕັ້ງ OS ທີ່ເປັນ Debian ຢູ່ VirtualBox ແຕ່ວ່າພໍ boot ເຂົ້າໄປຊ້ຳພັດໃຊ້ໄດ້ແຕ່ Interface ດຽວຖ້າເປີດອັນໜຶ່ງອີກອັນກໍ່ຈະ Disconnect ໄປເອງ ເລີຍໄປລອງ search ເບິ່ງໃນເນັດກໍ່ເຫັນກະທູ້ນີ້ http://unix.stackexchange.com/questions/37122/virtualbox-two-network-interfaces-nat-and-host-only-ones-in-a-debian-guest-on ວິທີການກໍ່ງ່າຍໆແບບນີ້ເລີຍ ໃຫ້ເພີ່ມ ຄຳສັ່ງພວກນີ້ຕໍ່ທ້າຍໄຟລ໌ /etc/network/interfaces allow-hotplug eth1 iface eth1 inet dhcp ເຂົ້າໄປແກ້ໄຂ /etc/network/interfaces ເຮົາກໍ່ຈະໄດ້ # This file describes the network interfaces available on your… Continue Reading

0

SecTalks: BNE0x03 – Simple ~ Walkthrough

ສະບາຍດີມື້ນີ້ຈະມາສາທິດການຜ່ານ SecTalks: BNE0x03 – Simple ຜູ້ອ່ານສາມາດດາວໂຫຼດໄດ້ທີ່ລິ້ງນີ້ : https://www.vulnhub.com/entry/sectalks-bne0x03-simple,141/ ທຳອິດທຳອໍ່ ເລີຍແມ່ນເຮົາຈະຄົ້ນຫາເປົ້າໝາຍກ່ອນວ່າໃຊ້ IP ໃດ netdiscover -i eth1 -r 192.168.153.0/24 ຖ້າແປັບໜຶ່ງເຮົາກໍ່ຈະໄດ້ IP ແລ້ວໃນນີ້ຈະແມ່ນເຄື່ອງ 192.168.153.103 ຕໍ່ໄປ, ເຮົາຈະມາຫາຂໍ້ມູນທີ່ຈຳເປັນອື່ນໆ ດ້ວຍ “nmap”

0

SkyDog CTF Live with Frankkung

ຜ່ານໄປແລ້ວ! ກັບ SkyDog CTF Live With Frankkung ແລ້ວພວກເຮົາກໍ່ສາມາດຍາດມາໄດ້ທັງ 6 Flags ເນາະ ສິ່ງທີ່ເຮົາໄດ້ຮູ້ຈາກການຫລິ້ນ CTF ຄັ້ງນີ້ກໍ່ຄື 1. ການສະແກນ Server + ອ່ານຂໍ້ມູນໃນໄຟລ໌ 2. robots.txt + ຂຽນໂປແກມແຍກໂຕອັກສອນ + ຂຽນໂປແກມກວດສອບໄປຍັງ Server ຫາ Dir ທີ່ມີຢູ່ຈິງ 3. Crack ໄຟລ໌ zip 4. ຫາຂໍ້ມູນຈາກ Public Source ແລ້ວມາ ສະແກນຫາ Easter… Continue Reading

0

[Challenge] Secret KEY

ໄດ້ຂ່າວວ່າເຈົ້າເປັນ ແຮັກເກີ້ ລະດັບເທບ ເຈົ້າພໍຊິແຮັກເອົາລະຫັດລັບມາໃຫ້ແດ່ໄດ້ບໍ່? ພໍດີທາງເຮົາມີສາຍລັບໃນວົງໃນ ລາວລັກເອົາ Source code ຕົ້ນສະບັບມາໄດ້ແຕ່ບໍ່ມີລະຫັດຜ່ານເທື່ອ ຫວັງວ່າມັນຈະຊ່ວຍໄດ້ SOURCE ເວັບເປົ້າໝາຍ key format: FRANKKUNG{key}