0

[Challenge] Secret KEY

vicidial-hacked

ໄດ້ຂ່າວວ່າເຈົ້າເປັນ ແຮັກເກີ້ ລະດັບເທບ ເຈົ້າພໍຊິແຮັກເອົາລະຫັດລັບມາໃຫ້ແດ່ໄດ້ບໍ່?

ພໍດີທາງເຮົາມີສາຍລັບໃນວົງໃນ ລາວລັກເອົາ Source code ຕົ້ນສະບັບມາໄດ້ແຕ່ບໍ່ມີລະຫັດຜ່ານເທື່ອ ຫວັງວ່າມັນຈະຊ່ວຍໄດ້

SOURCE

ເວັບເປົ້າໝາຍ
key format: FRANKKUNG{key}

Frankkung

Frankkung

FULLSTACK DEVELOPER - PENETRATION TESTER