0

ຕັ້ງຄ່າ VirtualBox ໃຫ້ສາມາດໃຊ້ 2 Network Interfaces ໃນ Debian

ມື້ກ່ອນແອັດມິນຕິດຕັ້ງ OS ທີ່ເປັນ Debian ຢູ່ VirtualBox ແຕ່ວ່າພໍ boot ເຂົ້າໄປຊ້ຳພັດໃຊ້ໄດ້ແຕ່ Interface ດຽວຖ້າເປີດອັນໜຶ່ງອີກອັນກໍ່ຈະ Disconnect ໄປເອງ
ເລີຍໄປລອງ search ເບິ່ງໃນເນັດກໍ່ເຫັນກະທູ້ນີ້ http://unix.stackexchange.com/questions/37122/virtualbox-two-network-interfaces-nat-and-host-only-ones-in-a-debian-guest-on

ວິທີການກໍ່ງ່າຍໆແບບນີ້ເລີຍ
ໃຫ້ເພີ່ມ ຄຳສັ່ງພວກນີ້ຕໍ່ທ້າຍໄຟລ໌ /etc/network/interfaces

allow-hotplug eth1
iface eth1 inet dhcp

ເຂົ້າໄປແກ້ໄຂ

/etc/network/interfaces

ເຮົາກໍ່ຈະໄດ້

# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet dhcp

allow-hotplug eth1
iface eth1 inet dhcp

ແລ້ວກໍ່ reboot ແລ້ວເຮົາກໍ່ສາມາດໃຊ້ 2 Network Interface ເທິງ Debian ໃນ VirtualBox ໄດ້.

Frankkung

Frankkung

FULLSTACK DEVELOPER - PENETRATION TESTER