0

[Challenge] Password comparision

ຄວາມຮູ້ທີ່ຄວນມີ : HTML

ມື້ນີ້ແອັດເຮັດລະບົບກວດສອບລະຫັດຜ່ານໃໝ່ ເພື່ອຍືນຍັນວ່າລະຫັດຜ່ານທີ່ user ກອກມາມັນຖືກຕ້ອງບໍ່

ແຕ່ບໍ່ແນ່ໃຈວ່າມັນຈະປອດໄພພໍບໍ່ ເລີຍຢາກໃຫ້ບັນດາແຮັກເກີ້ ຊ່ວຍກວດສອບໃຫ້ແດ່ ວ່າລະບົບໃໝ່ຂອງແອັດຮົ່ວບໍ່

ເວັບເປົ້າໝາຍ : http://frankkung.com/challenge/comparision/
key format: FRANKKUNG{key}

Frankkung

Frankkung

FULLSTACK DEVELOPER - PENETRATION TESTER