ພາເຮັດ Reverse Engineering ງ່າຍໆກັບ Quackme PicoCTF2018

ຫຼັງໆມານີ້ແອັດມິນໄດ້ສົນໃຈເລື່ອງ Reverse Engineering ຫຼື ການເຮັດວິສະວະກຳຍ້ອນກັບເລີຍພະຍາຍາມຊອກໂຈດທີ່ມາເຝິກທັກສະດ້ານນີ້ເຊິ່ງແນ່ນອນຖ້າເລີ່ມຕົ້ນເລື່ອງ Hacking ບ່ອນໜຶ່ງທີ່ໜ້າເໝາະສຸດໆກໍ່ຄື PicoCTF ນັ້ນເອງ. ແລະມື້ນີ້ແອັດມິນພາທຸກຄົນມາຜ່ານໂຈດ Quackme ໃນ PicoCTF 2018 ເຊິ່ງເປັນໂຈດປະເພດ R.E ກັນເນາະ! ໂຈດກໍ່ຈະມີໄຟລ໌ main ໃຫ້ເຮົາກໍ່ໂຫຼດລົງມາເກັບໃນເຄື່ອງແລ້ວລອງກວດເບິ່ງວ່າມັນເປັນໄຟລ໌ຫຍັງ ຈະເຫັນວ່າມັນເປັນໄຟລ໌ ELF 32-bit ເຮົາກໍ່ສາມາດເປີດ Linux ແລ້ວ Run ໂປແກມນີ້ໄດ້ເລີຍ ເມື່ອ Run ໂປແກມແລ້ວກໍ່ຈະມີ output ອອກມາປະມານນີ້ໃຫ້ເຮົາກອກຂໍ້ມູນໃສ່ ໃນຮູບແອັດມິນກອກໃສ່ວ່າ ABCDEF ຫຼັງຈາກນັ້ນມັນກໍ່ສົ່ງ “That’s all folks” ບໍ່ມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນ,… Continue Reading