0

[Challenge] Do you know Hex and Encoding?

ໝວດ: Crypto ພໍດີລອງກົດໂຫລດ ນິຍາຍ ມາອ່ານແລ້ວຢູ່ດີໆໄຟລ໌ມັນກໍ່ເປີດບໍ່ໄດ້! ເນື້ອເລື່ອງກຳລັງມ່ວນ ເລີຍບໍ່ທັນສັງເກດເບິ່ງຊື່ນິຍາຍ ວ່າຊື່ຫຍັງ T^T ເລີຍຢາກໃຫ້ ບັນດາເທບ ຫາຊື່ເລື່ອງໃຫ້ແດ່ … ຕອນແງະໄຟລ໌ໄດ້ເນື້ອຫາບາງສ່ວນ ແຕ່ຢູ່ໃນເລກຖານ 16 ມາແບບນີ້ ແລະ ຮູ້ສຶກວ່າເຈົ້າຂອງໄຟລ໌ຈະເຂົ້າລະຫັດອີກຮອບເພື່ອກັນບໍ່ໃຫ້ Copy ເນື້ອຫາໄປໄດ້. ຊ່ວຍແນ່ເດີ້ບັນດາເທບ.

0

[CHALLENGE] SHOW THE FLAG!

ໝວດ: ເວັບ ລະດັບ: ງ່າຍ ເຮົາຮູ້ມາວ່າ ເວັບນີ້ມີຄວາມລັບຫຍັງບາງຢ່າງ ທີ່ເປັນໄພຕໍ່ຊາວເນັດ ສະນັ້ນຈຶ່ງຢາກຂໍໃຫ້ທ່ານຊ່ວຍຫາໜ້າລັບນັ້ນໃຫ້ແດ່ LINK : www.frankkung.com/challenge/showflag/ key format: FRANKKUNG{key}

0

[Challenge] World GDP!

ໝວດ: Programming ລະດັບ: ປານກາງ ໂຈດຂໍ້ນີ້ຈະໃຫ້ເຈົ້າຂຽນໂປແກມເພື່ອອ່ານຄ່າຕ່າງໆໃນໄຟລ໌ລຸ່ມນີ້ ແລ້ວລາຍງານ ອອກໜ້າຈໍ world_gdp_data_2012 ໄຟລ໌ດັ່ງກ່າວມີຂໍ້ມູນ GDP ເປັນເງິນສະກຸນ USD ຂອງຫລາຍຮ້ອຍປະເທດ ໂດຍແຕ່ລະແຖວຈະມີຂໍ້ມູນ ຊື່ປະເທດ, ຈຳນວນປະຊາກອນ ແລະ GDP ຕາມລຳດັບ. ວຽກຂອງເຈົ້າກໍ່ຄືຂຽນໂປແກມໃຫ້ປະມວດຜົນຂໍ້ມູນໃນໄຟລ໌ ແລະ ເຮັດ Report ອອກມາໃຫ້ User ໂດຍຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການກໍ່ຄື: ຈຳນວນປະເທດທັງໝົດພາຍໃນໄຟລ໌. ຈຳນວນປະຊາກອນໂລກ. ຊື່ ແລະ ຈຳນວນປະຊາກອນ ຂອງປະເທດທີ່ມີປະຊາກອນສູງສຸດ. ຊື່ ແລະ ຈຳນວນປະຊາກອນ ຂອງປະເທດທີ່ມີປະຊາກອນຕ່ຳສຸດ. ຊື່ ແລະ GDP ຂອງປະເທດທີ່ມີຄ່າ… Continue Reading

0

[Challenge] ຖອດລະຫັດເວັບ Streaming

ໝວດ: Crypto ລະດັບ:ງ່າຍ ກຸ່ມ ແບ້ແຮັກເກີ້ ໄດ້ແຮັກເຂົ້າໄປໃນລະບົບຂອງເວັບ Streaming ແຫ່ງໜຶ່ງເຊິ່ງມີໜັງໂຄດຫລາຍ ແຕ່ເສຍດາຍທີ່ວ່າຕ້ອງເປັນສະມາຊິກຊັ້ນ VIP ເທົ່ານັ້ນຈຶ່ງສາມາດເບິ່ງໄດ້. ລ່ະ ດ້ວຍຄວາມທີ່ກຸ່ມ ແບ້ແຮັກເກີ້ ຢາກເບິ່ງໜັງແຮງ ກໍ່ເລີຍແຮັກເຂົ້າໄປຈົນສາມາດໄດ້ ລະຫັດຂອງ Admin ມາໄດ້ແຕ່ຄາຢູ່ບ່ອນວ່າ ລະຫັດຜ່ານໄດ້ຖືກເຂົ້າລະຫັດໄວ້ໃນຮູບແບບ MD5(email+username+salt+password) ກຸ່ມ ແບ້ແຮັກເກີ້ ຈຶ່ງຢາກຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກເທບທັງຫລາຍຊ່ວຍຖອດລະຫັດອອກມາໃຫ້ແດ່ T~T ຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ Hash : a24594e4901de57e863c66cfe996252b email: streaming@frankkung.com username : admin salt : 3BaU9fQoPlM key format: FRANKKUNG{key}

0

[Challenge] ຮູບປິດສະໜາ

ໂຈດທີ່ຢາກໃຫ້ເຮັດງ່າຍໆນໍຄື ຫາລະຫັດລັບ ຈາກໃນຮູບນີ້ມາ ຄິດເລິກໆ ເບິ່ງເລິກໆ ແລ້ວຈະເຫັນ ;D ສຳລັບໃຜມີຄຳຖາມຫຍັງໃຫ້ຖາມມາເລີຍຈະພະຍາຍາມຕອບໃຫ້ພໍເຫັນທາງ ຫະຫະ https://www.dropbox.com/s/d1o220ntlgqsy0t/Quiz.jpg?dl=0