0

[Challenge] Secret KEY

ໄດ້ຂ່າວວ່າເຈົ້າເປັນ ແຮັກເກີ້ ລະດັບເທບ ເຈົ້າພໍຊິແຮັກເອົາລະຫັດລັບມາໃຫ້ແດ່ໄດ້ບໍ່? ພໍດີທາງເຮົາມີສາຍລັບໃນວົງໃນ ລາວລັກເອົາ Source code ຕົ້ນສະບັບມາໄດ້ແຕ່ບໍ່ມີລະຫັດຜ່ານເທື່ອ ຫວັງວ່າມັນຈະຊ່ວຍໄດ້ SOURCE ເວັບເປົ້າໝາຍ key format: FRANKKUNG{key}