0

ບົດເຝິກຫັດ 2 ພາສາ C

ກັບມາອີກຄັ້ງກັບໂຈດເຈົ້າບັນຫາ ທີ່ຈະມາກະຕຸ້ນຕ່ອມຮັບຮູ້,ຕ່ອມຄວາມຄິດຂອງຜູ້ອ່ານ ກັນເນາະ ສຳລັບໂຈດມື້ນີ້ກໍ່ຍັງຄົງວົນວຽນກັບສູດທາງຄະນິດສາດ ຫລາຍຄົນອາດສົງໄສເປັນຫຍັງຈຶ່ງຕ້ອງເອົາແຕ່ແນວຄະນິດສາດມາ? ຄຳຕອບກໍ່ບໍ່ມີຫຍັງຫລາຍເນາະເພາະວ່າມັນ ຍາກດີ LOL~ ເອົ້າບາດນີ້ເຮົາມາເບິ່ງໂຈດກັນເລີຍວ່າເປັນແບບໃດ ໂຈດມື້ນີ້ຈະກ່ຽວກັບ Exponential function & Factorial ຫຼື ພາສາລາວກໍ່ຄື ຟັ້ງຊັ້ນຍົກກຳລັງ ແລະ ຝັກໂຕລຽນ ຄຳຖາມມີຢູ່ວ່າ ໃຫ້ຮັບຄ່າເຂົ້າມາເກັບໃນ ໂຕແປ c ແລະ c>0 (ຕຢ. c = 0.0001)  ແລະ ຮັບຄ່າເລກຈຳນວນເຕັມມາເລກໜຶ່ງແລ້ວເກັບໃນ ໂຕແປ x ໃຫ້ໂປແກມແລ່ນໄປເລື້ອຍໆຈົນກວ່າ ຄ່າສຳບູນ (Absolute) ຂອງ x^n/n! ຈະນ້ອຍກວ່າຫຼືເທົ່າກັບ c ຟັ້ງຊັ້ນ absolute… Continue Reading

0

ບົດເຝິກຫັດ 1 ພາສາ C

ມື້ນີ້ແອັດ ມີໂຈດພາສາ C ທີ່ແອັດຮຽນຢູ່ ມະຫາໄລ ມາໃຫ້ລອງຫລິ້ນເບິ່ງເນາະ. *ສິ່ງທີ່ຕ້ອງຮູ້ກ່ອນ* For ຫຼື While loop ຈົ່ງຂຽນໂປແກມໃຫ້ຄຳນວນຄ່າຕ່າງໆລຸ່ມນີ້: ຮັບຈຳນວນເຕັມຈາກ user ມາເລກໜຶ່ງ ເກັບຄ່າໃນ n ຄຳນວນ S1 = 1 + 2 + 3 + … + n ຄຳນວນຫາ S = n! ຄຳນວນຫາຄ່າ