0

Binary Tree ແມ່ນຫຍັງ? ຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນໄວ້ແທ້ບໍ?

ສະບາຍດີຜູ້ອ່ານທຸກຄົນ ມື້ນີ້ຈະມາເວົ້າກ່ຽວກັບ Binary Tree ເຊິ່ງເປັນຫົວຂໍ້ທີ່ຢາກເວົ້າມາດົນແລ້ວ ແຕ່ວ່າຕ້ອງໃຊ້ເວລາທຳຄວາມເຂົ້າໃຈ ເລີຍຫາກໍ່ມີເວລາມາຂຽນໃນບລັອກນີ້. ເນື້ອຫາໃນບົດຄວາມທີ່ຈະເວົ້າກ່ຽວກັບ Concept ວ່າມັນເຮັດວຽກແນວໃດເທົ່ານັ້ນເນາະ ບໍ່ໄດ້ລົງໂຄ໋ດແທ້ (ເພາະແອັດມິນກະຍັງຂຽນບໍ່ໄດ້ເທື່ອ ເຂົ້າໃຈຂ້ອນຂ້າງຍາກ ^^”) ກ່ອນອື່ນເຮົາມາເຂົ້າໃຈກັນກ່ອນວ່າ Tree ແມ່ນຫຍັງ? ບາງຄົນອາດຈະວ່າ Tree ກະຕົ້ນໄມ້ຫັ້ນແລະ ອັນນັ້ນກະຖືກເນາະ ຫະຫະ, ຫລາຍຄົນອາດຈະຄຸ້ນໆຮູ້ສຶກວ່າເຄີຍໄດ້ຍິນຢູ່ໃສມາກ່ອນ ຫຼື ບາງຄົນເຄີຍຮຽນ Data Structure ມາແລ້ວກໍ່ໜ້າຈະຮູ້ດີ ຫຼື ໃຜບໍ່ຄຸ້ນກໍ່ອ່ານຕໍ່ໄດ້ເລີຍ Tree ແມ່ນ ໂຄງສ້າງຂໍ້ມູນແບບຕົ້ນໄມ້ເຊິ່ງ Tree ໜຶ່ງຈະປະກອບໄປດ້ວຍ 1 root node ແລ້ວແຕກອອກເປັນ node… Continue Reading