0

[Challenge] ຖອດລະຫັດເວັບ Streaming

ໝວດ: Crypto ລະດັບ:ງ່າຍ ກຸ່ມ ແບ້ແຮັກເກີ້ ໄດ້ແຮັກເຂົ້າໄປໃນລະບົບຂອງເວັບ Streaming ແຫ່ງໜຶ່ງເຊິ່ງມີໜັງໂຄດຫລາຍ ແຕ່ເສຍດາຍທີ່ວ່າຕ້ອງເປັນສະມາຊິກຊັ້ນ VIP ເທົ່ານັ້ນຈຶ່ງສາມາດເບິ່ງໄດ້. ລ່ະ ດ້ວຍຄວາມທີ່ກຸ່ມ ແບ້ແຮັກເກີ້ ຢາກເບິ່ງໜັງແຮງ ກໍ່ເລີຍແຮັກເຂົ້າໄປຈົນສາມາດໄດ້ ລະຫັດຂອງ Admin ມາໄດ້ແຕ່ຄາຢູ່ບ່ອນວ່າ ລະຫັດຜ່ານໄດ້ຖືກເຂົ້າລະຫັດໄວ້ໃນຮູບແບບ MD5(email+username+salt+password) ກຸ່ມ ແບ້ແຮັກເກີ້ ຈຶ່ງຢາກຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກເທບທັງຫລາຍຊ່ວຍຖອດລະຫັດອອກມາໃຫ້ແດ່ T~T ຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ Hash : a24594e4901de57e863c66cfe996252b email: streaming@frankkung.com username : admin salt : 3BaU9fQoPlM key format: FRANKKUNG{key}